Infoteksten

I. VEEL GESTELDE VRAGEN

Krijgt iedereen hetzelfde korreltje?

Neen! Een homeopatisch middel wordt altijd individueel gekozen. Er zijn honderden verschillende middelen, in vele verschillende potenties (verdunningen).

Hoe kan zo’n klein pilletje zo lang werken? Waarom wordt het niet dagelijks herhaald?

Een homeopatisch middel bevat geen chemisch werkende bestanddelen, gewone medicatie wel. Die stoffen worden in het lichaam afgebroken, daarom moeten ze telkens opnieuw ingenomen worden. Een homeopatisch middel daarentegen werkt energetisch. Het geeft een soort energiestoot die het immuunsysteem weer normaal laat functioneren. Vergelijk het met het in gang zetten van een auto: je blijft toch ook niet de hele weg aan de sleutel draaien?

Hoe werkt homeopathie eigenlijk?

In feite kan niemand hierop tot nu toe een sluitend antwoord geven. Duidelijk is echter dat het werkt op energetische basis, en dat het de werking van het immuunsysteem beïnvloedt. Blijkbaar gaat het immuunsysteem onder impuls van een homeopatisch middel terug beter werken, zodat de lichaamsfuncties hun normale werking hernemen. Eigenlijk doet het middel dus niets meer dan de patiënt in staat stellen zichzelf te genezen via zijn eigen immuniteit.

Mag ik homeopathie combineren met mijn gewone medicatie of moet ik daar mee stoppen ?

Dat hangt er van af. Sommige medicatie is moeilijk combineerbaar met homeopathie, zoals cortisone of antibiotica. Dat komt omdat deze medicatie uitgesproken de immuniteit onderdrukt, terwijl homeopathie die juist wil stimuleren. Andere medicamenten zijn dan weer probleemloos te combineren met homeopathie. In ieder geval is het nodig dat u het gebruik van medicatie met de dokter bespreekt. Stop nooit op eigen houtje uw medicatie, dit kan gevaarlijk zijn!

Mag ik zelf een homeopatisch middel innemen als ik ziek ben?

Neen! Raadpleeg altijd eerst de arts voor u een homeopatisch middel inneemt. Onjuist toegediende middelen kunnen de behandeling grondig verstoren.

Klopt het dat homeopathie altijd onschadelijk is?

Neen. Indien je gevoelig bent voor een bepaald homeopatisch middel dat niet voor u aangewezen is (op dat moment), dan kan je hierop een reactie doen die nadelig is voor je gezondheid. Dit kan u bijvoorbeeld op psychisch vlak ongunstig beïnvloeden.

Hoe vaak moet ik een homeopatisch middel innemen?

Een enkele inname is voldoende. Het herhalen van het middel is nutteloos en soms zelfs schadelijk.

Mag ik verschillende homeopatische middelen nemen? Mag ik combinatiemiddelen innemen?

Neen! Er is op een gegeven ogenblik altijd maar één enkel middel geschikt om de toestand van dat ogenblik te corrigeren. Combinatie van verschillende middelen is daarom altijd uit den boze.

Moet je in homeopathie geloven voor het werkt?

Neen. De werking van een homeopatisch middel heeft niets te maken met de vraag of je er al dan niet in gelooft. Een gezonde dosis kritische zin is trouwens nooit slecht !

Mag ik iets geven tegen de koorts?

Doe dit zo weinig mogelijk. Over het algemeen is koorts een bondgenoot, die de afweer voldoende elan geeft om een infectie te overwinnen. Angst voor stuipen bij baby's is overbodig als u de zaak correct aanpakt. Via bepaalde maatregelen kan u de koorts voldoende beheersen zonder haar volledig te onderdrukken. Om de nachtrust te bevorderen kan soms een koortswerend middel wel nuttig zijn.

Mag ik iets nemen tegen de pijn?

Ja. Alle klassieke pijnstillers, zoals aspirine of paracetamol, zijn toegelaten. Verlies echter de oorzaak van de pijn niet uit het oog.

Mag ik iets nemen tegen de ontsteking?

Een ontstekingsremmer zal de homeopatische behandeling niet blokkeren. Het is echter de bedoeling de oorzaak van de ontsteking via homeopatie weg te nemen in plaats van de symptomen te onderdrukken.

 

II. INFOTEKSTEN per thema

Jicht

Gezonder leven 1

Gezonder leven 2